Advokatfirmaet Henning Moritzen ApS


Det Gule Pakhus
Havnepladsen 3A, 2.
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 20 10

Fax: 62 21 75 50

CVR: 39572567

E-mail: Hpm@moritzen-law.dk

Forretnings-betingelser

Advokatfirmaet Henning Moritzen ApS


Alle kan kontakte os for en for begge parter uforpligtende vurdering af, om vi kan påtage os en konkret opgave.

Honorar m.v.

Vor honorarberegning foretages primært på basis af tidsforbruget ved sagens behandling.

Overfor faste klienter med større sagsporteføljer og i større/længerevarende sager fakturerer via conto kvartalsvis. I øvrigt faktureres ved sagens afslutning. Udlæg for klienter opkræves løbende. Fremsendte regninger er forfaldne til betaling straks ved modtagelsen.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klientmidler

Klientmidler forvaltes og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Ansvarsforsikring

Vores ansvarsforsikring er tegnet i Codan Forsikring A/S.

Fortrolighed

Samtlige medarbejdere er pålagt tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger m.v., som de i kraft af deres stilling kommer i besiddelse af.

Kommunikation via mail

Vi tilbyder at kommunikere via mail, men vi gør samtidig opmærksomhed på, at vi ikke kan kryptere mails som fremsendes. Dette kan medføre en risiko for, at fortrolige oplysninger, som udveksles via mail, kommer til andres kendskab.

Beskikkelse

Advokaterne i Advokatfirmaet Henning Moritzen ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Henning Moritzen ApS | Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 2. 5700 Svendborg | Tlf.: 62 21 20 10