Advokatfirmaet Henning Moritzen


Det Gule Pakhus
Havnepladsen 3A, 2.
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 20 10

Fax: 62 21 75 50

CVR: 25132262

E-mail: Hpm@moritzen-law.dk

Grundlag

Advokatfirmaet Henning Moritzen


Vi er professionelle, dynamiske, ambitiøse og tilstræber hurtighed i sagsbehandlingen.

Vi værner derfor om faglighed, hæderlighed og ærlighed, og vi kræ-ver, at alle i deres arbejde er grundige, ansvarlige og servicemindede såvel overfor klienter som overfor hinanden.

Vi har gennem en årrække oparbejdet en særlig kompetence indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. Vores klienter omfatter entreprenør-selskaber og private og offentlige bygherrer, herunder kommuner. Rådgivningen omfatter bl.a. udbud efter EU-regler, forhandling af entreprisekontrakter, herunder partnering-aftaler og project manage-ment-aftaler, rådgiveraftaler, joint ventures, aftaler med underentre-prenører og leverandører, løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse samt bistand vedrørende voldgift.

Vi stimulerer og honorerer evnen til at være en god holdspiller. Vi be-stræber os på, at imødese ønsker og behov i forhold til den enkelte medarbejder og dermed skabe den bedste advokatarbejdsplads og dermed at skabe arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne.

Advokatfirmaet Henning Moritzen | Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 2. 5700 Svendborg | Tlf.: 62 21 20 10